Nota de la direcció

Boreal Piscines no és filial ni sucursal ni franquícia de la marca astralpool ni mantenen cap tracte amb la mateixa sent aquestes dues empreses entitats completament diferents. A través de la nostra web, i a petició dels clients, podem subministrar recanvis i components de astralpool adquirint los a aquesta empresa pels canals que aquesta empresa facilita per aquest tipus de gesión. Poden localitzar astralpool en el següent enllaç .

Avís legal

El titular dels drechos de propietat intel·lectual del web així com el responsable del tractament de les dades de caràcter personal recollides a través del web www.Borealpiscinas.com és Boreal Piscinas amb CIF 38102138N i domicili a Calle Arizala 48-50 Tienda 08028 Barcelona (Barcelona). La utilització d'aquest lloc web atribueix la condició d'usuari, la qual cosa implica l'adhesió a les presents condicions en la versió publicada en el moment en que s'accedeixi al mateix.

Política de privacitat

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD), Boreal Piscinas en endavant L'EMPRESA, l'informa que les dades de caràcter personal proporcionats a través del lloc web així com els que pogués facilitar en el futur en el marc de la seva relació jurídica amb aquesta entitat, seran incorporades als fitxers automatitzats titularitat de L'EMPRESA, les dades consten en aquesta pàgina. Aquests fitxers tenen la finalitat de gestionar, administra, prestar-li els serviios o facilitar-li els productes que sol·liciti, facilitar el compliment i execució dels contractes que pogués celebrar i enviar-li informació administrativa, tècnica, organitzativa i / o comercial.
Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades podran adreçar a l'entitat per tal de poder exercitar gratuïtament els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les dades incorporades als seus fitxers.

El titular dels drechos de propietat intel·lectual del web així com el responsable del tractament de les dades de caràcter personal recollides a través del web www.Borealpiscinas.com és Boreal Piscinas amb CIF 38102138N i domicili a Calle Arizala 48-50 Tienda 08028 Barcelona (Barcelona). La utilització d'aquest lloc web atribueix la condició d'usuari, la qual cosa implica l'adhesió a les presents condicions en la versió publicada en el moment en que s'accedeixi al mateix.

Tornar